Osebe, pooblaščene za zastopanje

Za vršilca dolžnosti poslovodje/direktorja Društva KOPRIVA, k.o. je bil od 24.9.2019 do imenovanja Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o. v polni sedemčlanski sestavi, vendar ne dlje kot do 24.9.2023, imenovan Nikola Sekulović, ki je hkrati zastopnik kolektivne organizacije.