Uporabniki

Tarifa

Višino nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje skupno določita Društvo KOPRIVA, k.o. in reprezentativno združenje zavezancev iz prvega odstavka 38. člena ZASP, ob smiselni uporabi določb ZKUASP o sklenitvi skupnega sporazuma in določitve tarif.

Kolektivna organizacija, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje iz 37. člena ZASP, lahko sprejme začasno tarifo ob upoštevanju določb o začasni tarifi iz 45. člena tega zakona ter drugega in tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

Društvo KOPRIVA, k.o. še ni sprejelo začasne tarife, prav tako še ni sklenilo sporazuma za določitev tarife, zato se Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06), ki je z dnem uveljavitve ZKUASP sicer prenehala veljati, uporablja do uveljavitve začasne tarife iz 85. člena ZKUASP.

 

Datoteke

Uredba o zneskih nadomestil ...