O društvu

Društvu KOPRIVA, k.o. se z dovoljenjem št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26. 07. 2019 dovoli kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom.

Citirano dovoljenje se nanaša samo na delitev nadomestil kolektivnim organizacijam, ki imajo dovoljenje za razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

Društvo KOPRIVA so z namenom pridobitve navedenega dovoljenja ustanovili ustanovni člani Dušan ZORE, Ludvik BAGARI, Klemen DVORNIK in Aleš SEDMAK.Ustanovni člani so se za čas statusa kolektivne organizacije odpovedali upravljalskim pravicam v društvu v korist članov kolektivne organizacije. V članstvo društva sta 17. 3. 2017 pristopila še IPF in Zavod AIPA. Društvo je bilo v poslovni register prvič vpisano 30.12.2016.

Temeljni cilj delovanja kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o. je stroškovno učinkovito zbiranje nadomestil in hitra razdelitev med upravičene kolektivne organizacije.