Način reševanja sporov

Način reševanja sporov med kolektivno organizacijo ter njenimi člani in imetniki pravic, tujimi kolektivnimi organizacijami in uporabniki

Vsaka članica in imetnik pravic lahko – ne glede na možnosti, ki jih ponuja obstoječi pravni red –  zlasti v zvezi s pooblastilom za upravljanje pravic, pogoji članstva, zbiranjem in delitvijo nadomestil ter stroški poslovanja, poda pritožbo poslovodstvu.

Pritožbo lahko poda tudi zavezanec za plačilo nadomestila, vendar le v zvezi z zbiranjem nadomestila.

Pritožbo, ki mora biti obrazložena in kateri morajo biti priloženi vsi dokazi, katere lahko pridobi pritožnik sam, ter navedeni dokazni predlogi za izvedbo tistih dokazov, ki naj jih izvede poslovodstvo v postopku reševanja pritožbe oz. za pridobitev dokazov, katerih pritožnik utemeljeno in izkazano ne more pridobiti sam, mora vložiti najpozneje v roku 60 dni od ugotovitve zatrjevane kršitve ali nepravilnosti. Poslovodstvo mora o pritožbi odločiti v 60 dneh od njenega prejema in svojo odločitev poslati pritožniku, ali pa mu v istem roku sporočiti, da bo za odločitev zaradi okoliščin, ki jih mora v obvestilu pritožniku izrecno navesti oz. opisati, potrebovalo dlje časa. V tem primeru mora navesti tudi okvirni rok za sprejem odločitve.

Poslovodstvo mora v primeru, da pritožbi ne ugodi, svojo odločitev pisno obrazložiti.

Odločitev poslovodstva je dokončna.