Osebe, pooblaščene za zastopanje

Za poslovodjo Društva KOPRIVA, k.o. je imenovan Nikola Sekulović, ki je hkrati zastopnik kolektivne organizacije.