Organi Društva KOPRIVA, k.o.

Društvo Kopriva ima naslednje organe:

 • Skupščina
 • Poslovodstvo
 • Nadzorni odbor

 

Poslovodstvo

Naloge poslovodstva opravlja Nikola Sekulović, ki je hkrati zastopnik kolektivne organizacije.

 

Nadzorni odbor

Skladno s 47. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. ima nadzorni odbor 7 članov, ki jih na podlagi 44. člena Statuta Društva KOPRIVA, k.o. imenuje Skupščina, pri čemer so kategorije imetnikov pravic v Nadzornem odboru zastopane po naslednjem ključu:

 1. avtorski del 3 člani
 2. izvajalski del 2 člana
 3. proizvajalsko-producentski del 2 člana.

Vsaka članica predlaga po enega člana Nadzornega odbora glede na imetnike pravic, ki jih predstavlja po svojem dovoljenju za delitev.

Nadzorni odbor je trenutno imenovan v naslednji sestavi:

 • avtorski del:
  1. Metod PEVEC kot član izmed soavtorjev avdiovizualnih del
  2. Kristian HREN kot član izmed avtorjev literarnih del 
 • izvajalski del:
  1. Jernej DIRNBEK kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramih
  2. Ludvik BAGARI kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na videogramih
 • proizvajalsko-producentski del:
  1. Igor IVANIČ kot član izmed proizvajalcev fonogramov
  2. Andrej ŠTRITOF kot član izmed filmskih producentov

Predsednik nadzornega odbora je Kristian Hren.