Repertoar

Repertoar varovanih del, za katera Društvo KOPRIVA, k.o. upravljala pravico do nadomestila za tonsko in vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP, v primerih, ko pride do reproduciranja varovanih del za privatno in drugo lastno uporabo preko obsega iz 50. člena ZASP, predstavljajo vsi repertoarji vseh kolektivnih organizacij z dovoljenjem za delitev teh nadomestil, kakor tudi vsa druga na območju Republike Slovenije varovana dela, katerim v skladu z določili ZASP še ni izteklo varstvo materialnih pravic, za katera še ni bilo podeljeno dovoljenje za delitev oz. ustrezna kolektivna organizacija še ni ustanovljena (zanje je Društvo KOPRIVA, k.o. dolžno oblikovati rezervacije).

Repertoarji vseh kolektivnih organizacij z dovoljenjem za delitev so v skladu z določbo 2. točke 1. odstavka 39. člena ZKUASP objavljeni na spletni strani posamezne kolektivne organizacije z dovoljenjem za delitev teh nadomestil. Glede na trenutno stanje so repertoarji posameznih kolektivnih organizacij z dovoljenjem za delitev javno objavljeni in dostopni na naslednjih spletnih mestih:

  1. AIPA, k.o. - http://www.aipa.si/sl/Pravice/Repertoar
  2. IPF, k.o. - https://www.ipf.si/ipf-ko/repertoar/
  3. ZDRUŽENJE SAZAS k.o. - https://www.sazas.org/Glasba/Baza-avtorjev-in-del
  4. ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o. - https://www.zamp-zdruzenje.si/baza-del/

Statutu Društva KOPRIVA, k.o. v 61. členu predvideva, da so članice dolžne v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnoih pravic (ZKUASP) objavljati in ažurno posodabljati svoj repertoar.