Obrazci za zavezance

V skladu s 6. odstavkom 48. člena ZKUASP so zavezanci Društvu KOPRIVA, k.o. kot kolektivni organizaciji z dovoljenjem za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, dolžni najkasneje ob koncu vsakega koledarskega polletja poslati podatke o vrsti in številu prodanih (v primeru, če je zavezanec proizvajalec) ali uvoženih (v primeru, če je zavezanec uvoznik) naprav in nosilcev iz drugega odstavka 37. člena ZASP.

Obveščamo vas, da sta Društvo KOPRIVA, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije dogovorila in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenila Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe.

 

Pomembno!

V skladu s 4. odstavkom 37. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah se kot uvoz šteje:

  • sprostitev blaga v prost promet v skladu s carinskimi predpisi Europske skupnosti
  • ter vsak vnos na ozemlje Republike Slovenije iz drugih držav članic Evropske Unije.

 

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na elektronskem naslovu zavezanci@kopriva.si in na tel. št. 01 52 72 938.

Datoteke

Vzorec pogodbe z uporabnikom

Obrazec za prijavo naprav in nosilcev