Društvo KOPRIVA, k.o. in TZS sklenila sporazum

23.01.2020

Društvo KOPRIVA, k.o. in TZS sklenila Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

Obveščamo vas, da sta Društvo KOPRIVA, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije dogovorila in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenila Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

Sporazum določa tarifo oz. nadomestilo za posamezno vrsto naprave oz. nosilca, okoliščine uporabe zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža ter druga določila, ki so potrebna, da bo razmeje med Društvom KOPRIVA, k.o. in zavezanci za plačilo vzpostavljeno na način, ki bo vsem stranem omogočal nemoteno, pravno varno in učinkovito poslovanje.