Kolektivne organizacije skupaj za isti cilj

08.05.2019

Kolektivne organizacije sedle za isto mizo s skupnim ciljem: pridobiti dovoljenje za kolektivno upravljanje

DRUŠTVO KOPRIVA je z vsemi kolektivnimi organizacijami, ki že imajo dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) za delitev zbranih nadomestil iz naslova pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP, sklenilo sporazum o članstvu v društvu. S tem je odpravljena pomembna prepreka na poti do pridobitve dovoljenja za zbiranje omenjenih nadomestil. DRUŠTVO KOPRIVA je sicer že 17. marca 2017 na URSIL naslovilo vlogo za izdajo dovoljenja, vendar postopek do danes tudi zaradi odločitve Upravnega sodišča RS v drugi zadevi še ni zaključen.

Pridružene kolektivne organizacije (ZDRUŽENJE SAZAS k.o., ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o., IPF, k.o. ter AIPA, k.o.) so se v podpisanem sporazumu zavezale, da bodo v primeru podelitve dokončnega in pravnomočnega dovoljenja dale DRUŠTVU KOPRIVA polnopravno pooblastilo za upravljanje zgoraj omenjenih pravic in se vanj tudi včlanile.

 

Na fotografiji podpisniki sporazuma: Gregor Štibernik (AIPA, k.o.), Viljem Marjan Hribar (IPF, k.o.), Marcel Škerjanc (ZDRUŽENJE SAZAS k.o.), Barbara Pogačnik (ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.), Dušan Zore (DRUŠTVO KOPRIVA)