Kopriva letos kolektivnim organizacijam dodelila več kot 2 milijona EUR

31.12.2020

Učinkovit sistem zbiranja nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje vzpostavljen

Obveščamo vse imetnike pravic, da smo - po 10 letih prekinitve - v Sloveniji kočno obnovili učinkovit sistem zbiranja nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Sistem kolektivnega upravljanja ponovno deluje, proces zbiranja nadomestil poteka tekoče, Kopriva pa je že opravila tri redne kvartalne dodelitve zbranih nadomestil kolektivnim organizacijam SAZAS, AIPA, IPF in ZAMP. V letošnjem letu smo na podlagi treh kvartalnih obračunov dodelili ter izplačali nadomestila v skupni višini 2.009.737,71 EUR.

Avtorji glasbe so tako letos prejeli 327.587,25 EUR (SAZAS), enako vsoto so prejeli avtorji AV del (AIPA), avtorjem literarnih del pa je bilo izplačanih 92.447,93 EUR (ZAMP). Izvajalci del na fonogramih (IPF) in izvajalci v AV delih (AIPA) so prejeli vsak po 301.460,65 EUR, enaki vsoti pa so prejeli tudi proizvajalci fonogramov in filmski producenti (IPF in AIPA). Oblikovane so tudi rezervacije za avtorje likovnih del v višini 56.272,65 EUR.

Končni obračun za 2020 in četrta kvartalna delitev bosta opravljena do 31.3.2021.

V pričakovanju uspešnega leta 2021 vsem imetnikom pravic želimo mirne praznike.

Nikola Sekulović, vršilec dolžnosti poslovodje