Obvestilo zavezancem o podaljšanju roka

20.04.2020

Zaradi nadaljevanja posebnih okoliščin (epidemija Koronavirusa) objavljamo naslednji sklep:

Za izpolnitev pogojev za priznanje dodatnega znižanja iz 14. člena Skupnega sporazuma z dne 23.1.2020 (Cit.: "...zavezancem, ki podpišejo individualno  pogodbo s KOPRIVO in plačajo nadomestilo za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019) v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega sporazuma, prizna dodatno 5% znižanje za čas veljavnosti individualne pogodbe...") se rok za podpis individualne pogodbe ter plačilo nadomestila za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019) vsem zavezancem podaljša  do 15. 5. 2020.

V kolikor se bodo izredne okoliščine nadaljevale, je možna izdaja novih sklepov, s katerimi bi delovanje Koprive uskladili s tedanjim stanjem. 

Nikola Sekulović, Vršilec dolžnosti poslovodje