Obvestilo zavezancem

Posebno obvestilo zaradi izrednih okoliščin (epidemija Koronavirusa)

19.03.2020

Posebno obvestilo zaradi izrednih okoliščin (epidemija Koronavirusa)

V zvezi z vplivom izrednih okoliščin (epidemija Koronavirusa) na gospodarstvo so nekateri zavezanci že v začetku meseca izpostavili začasno ohromljenost delovanja (bolniške odostnosti, ipd.) ter posledično nezmožnost pravočasnega izpolnjevanja nekaterih obveznosti. Ker kaže, da je pred nami dalj časa trajajoče izredno stanje v RS, izdajam naslednja sklepa: 

 

SKLEP 1

Za izpolnitev obveznosti mesečnega poročanja iz 9. člena Skupnega sporazuma ter po sklenitvi individualne pogodbe med Koprivo in zavezancem se v primeru prejema argumentirane prošnje zavezanca pošiljatelju takšne prošnje odobri podaljšanje roka za oddajo podatkov za en mesec. Zavezanec je tako podatke za februar dolžan KOPRIVI pisno posredovati najkasneje do 25. 04. 2020. 

SKLEP 2

Za izpolnitev pogojev za priznanje dodatnega znižanja iz 14. člena Skupnega sporazuma (Cit.: "...zavezancem, ki podpišejo individualno  pogodbo s KOPRIVO in plačajo nadomestilo za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019) v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega sporazuma, prizna dodatno 5% znižanje za čas veljavnosti individualne pogodbe...") se rok za podpis individualne pogodbe ter plačilo nadomestila za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019) vsem zavezancem podaljša za en mesec, torej do 9. 4. 2020.

 

V kolikor se bodo izredne okoliščine nadaljevale, je možna izdaja novih sklepov, s katerimi bi delovanje Koprive uskladili s tedanjim stanjem. 

 

Nikola Sekulović

Vršilec dolžnosti poslovodje