Tarifa

Tarifa

Višino nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje skupno določita Društvo KOPRIVA, k.o. in reprezentativno združenje zavezancev iz prvega odstavka 38. člena ZASP, ob smiselni uporabi določb ZKUASP o sklenitvi skupnega sporazuma in določitve tarif.

Kolektivna organizacija, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje iz 37. člena ZASP, lahko sprejme začasno tarifo ob upoštevanju določb o začasni tarifi iz 45. člena tega zakona ter drugega in tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

Društvo KOPRIVA, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije sta dogovorila in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenila Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, ki določa tudi tarifo, in je dostopen na spodnji povezavi.

Datoteke

Sporazum – KOPRIVA – TZS

Revalorizacija vrednosti po sporazumu – velja od 1.7.2024